WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa, przesłanie tytułów i streszczeń (dla autorów referatów): 18.01.2016
Zaakceptowanie przesłanych streszczeń: 31.01.2016
Przesłanie tekstów referatów (wg wytycznych): 4.03.2016
Zgłoszenie uczestnictwa (dla uczestników bez referatów): 4.03.2016
Wniesienie opłaty konferencyjnej: 4.03.2016

W przypadku przekroczenia jakiegoś terminu – prosimy kontaktować się z sekretarzem Komitetu Organizacyjnego.