KOSZT KONFERENCJI

Koszt udziału w Konferencji wynosi 1250 zł. Obejmuje on koszt materiałów konferencyjnych, wyżywienie (obiady, kolacje, w tym uroczystą kolację i ew. ognisko).
KOSZTY ZAKWATEROWANIA POKRYWAJĄ UCZESTNICY KONFERENCJI

——————–

SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI

Opłatę konferencyjną (1250 zł.) należy wnosić na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2,
43-309 Bielsko-Biała

Konto nr: 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831,

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank PeKaO S.A. o/Bielsko-Biała)
z dopiskiem: 12 Konferencja WTP (prosimy o podanie nazwisk osób, za które zapłacono).

NIP ATH: 547-19-43-784
——————–

OPŁATA ZA HOTEL

Opłatę za Hotel można wnosić na konto (lub podczas pobytu na Konferencji – płatność gotówką lub kartą):

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 28a,
43-370 Szczyrk, Polska

Konto nr: 38 1160 2202 0000 0000 4314 6496,

Millenium Bank
z dopiskiem: 12 Konferencja WTP (prosimy o podanie nazwisk osób, za które zapłacono).

NIP Hotelu: 547-008-54-85